TOPRAKCI MÜHENDİSLİK - MÜŞAVİRLİK
Güçlendirme Projeleri

Güçlendirme Projeleri

TOPRAKCI MÜHENDİSLİK - MÜŞAVİRLİK

Güçlendirme Projeleri

Uzman ekiplerimizle yaşamlanlarınızı güvence altına alıyoruz.

TOPRAKCI MÜHENDİSLİK, temel değerleri kapsamında sürdürülebilirlik ve güçlendirme projeleri ile ülke ekonomisine katkıda bulunarak ülkemizi inşaat sektöründe küresel bir güç haline getirme amaçları gütmektedir.

Bu kapsamda her türlü durum için yapılabilecek en verimli ve çevre dostu çözümleri aramak her zaman firmamızın temel düsturu olmuştur. Gerek halkımızın güvenliği gerek ülkemizin ekonomisini korumak maksadıyla, deprem fay hattı üzerinde yer alan coğrafyamızda gücümüzü korumak adına birçok özel ve kamu binasının depreme karşı tahkik edilmesi ve yetersiz kalan binalar için güçlendirme projelerinde TOPRAKCI MÜHENDİSLİK sektörün öncü proje firmaları arasında yerini almıştır.

Image

  • Güçlendirme Proje, Müşavirlik ve Kontrolluk Hizmetleri
  • Binaların mevcut durumunun ve projelerin tahkiki
  • Gerekli tamamlayıcı deneylerin yapılması
  • Zeminin geoteknik özelliklerinin belirlenmesi
  • Güçlendirme maliyetlerinin belirlenerek fizibilite hazırlanması
  • Güçlendirmesi uygun bulunan binaların mevcut projelerinin güncel şartnameye göre revize edilmesi
  • Projelendirme işleri kapsamında betonarme ve yığma yapıların mimari, statik, mekanik ve elektrik rölevelerinin alınması
  • Binalara ait malzemelerin değerlendirmesi, jeolojik ve geoteknik değerlendirme, ön tasarım ve kesin tasarım raporlarının hazırlanması
  • İnşaat kontrollüğü işleri kapsamında tüm inşaat ve tesisat işlerinin kontrollüğü, hakediş tanzimi, temel projeleri ve benzeri proje değişikliklerinin onaylanması,
  • Geçici kabul işlemlerinin yapılması, kusur sorumluluk dönemi kontrollük hizmetleri ve kesin kabul işlerinin yapılması